Genel Bilgiler

Tanım ve Tarih

Permos Çevre Biyoteknolojisi Araştırma Grubu, ekolojik sistemleri ve sorunları doğa bilimleri ve mühendislik bilimleriyle bütünleşik şekilde ele alarak biyoteknolojinin temellerini öğrenmek amacıyla kurulmuştur.

Araştırma grubunun bir döneminin bir yıl sürmesi planlamaktadır. Bu tarih sürecin gelişimine göre güncellenir. Kış dönemi, 27 Aralık 2020'de gerçekleşecek çevrimiçi buluşma ile başlayacaktır. Haftalık buluşmalar çevrimiçi şekilde gerçekleşecektir. Bahar, yaz dönemleri ve muhtemel diğer dönemlerin planlaması, dönem sonlarında gerçekleşecektir.

CEBA, Permos'un ilk araştırma grubu olma niteliğini taşımaktadır.

Başvuru Bilgisi

Başvurular iki aşamada gerçekleşir. Yazılı şekilde yapılan ön başvuru, bulunduğunuz sayfanın alt kısmından ulaşabileceğiniz Permos Başvuru bağlantısı üzerinden yapılır.

Yazılı başvurusu onaylanan kişiler ile sözlü görüşme için iletişime geçilir.

Araştırma Grubu kontenjanı 6 kişidir.

Süreç İşleyişi

Araştırma Grubu süreçleri hakkında detaylı yazıya şu bağlantıdan ışınlanın:


Danışmanlar

Permos Çevre Biyoteknolojisi Araştırma Grubu'nun danışman hocaları:

Ulaş Tezel
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi

Can Kayacılar
Fuwell Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Direktörü

Şilan Atbaş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

Kış Dönemi Çalışma Planı


Bir ön plandır, araştırma sürecine bağlı olarak değişmeler gösterecektir.
Çalışma Konuları

Permos CEBA Kış Dönemi çalışmaları kapsamında üç adet ana çalışma konusu belirlenmiştir:

1. Araştırmaya Giriş
2. Biyoteknolojiye Giriş
3. Çevre Biyoteknolojisinin Temelleri I

Kış dönemi çalışmalarının Aralık'ın son haftası başlayıp, Mart ayının ilk haftası tamamlanması öngörülmektedir. Sonraki dönemlerin planlaması, önceki dönemin sonunda yapılır.

Araştırmaya Giriş

Amaç: Araştırmanın genel prensiplerini ve bilgi edinim süreçlerini öğrenmektir.

Başlangıç: 28 Aralık 2020
Tamamlanma: 4 Ocak 2021

Materyaller:
Ana Kaynak: Genç Bilimadamına Öğütler, P.B. Medawar, Kırmızı Yayınları
Yardımcı Kaynaklar: Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Karl Popper eserinden kesitler, Permos Dokümanı
Diğer: Permos Dokümanları

Üretim: Bilim tarihinden örnek bir araştırma sürecine dair bir sunum yapılacak. (bireysel)

Biyoteknolojiye Giriş

Amaç: Biyoteknolojinin temel prensiplerini öğrenerek moleküler biyoloji, biyoinformatik, genomik ve proteomik gibi alanlarda temel bir bilgi düzeyine erişmektir.

Başlangıç: 4 Ocak 2021
Tamamlanma: 1 Şubat 2021

Materyaller:
Ana Kaynaklar:
Biyoteknolojiye Giriş, William J. Thieman ve Michael A. Palladino, Palme Yayınları
Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılarına Yol Haritası, Sevgi Salman Ünver ve Işıl Aksan Kurnaz, Aba Yayın
Yardımcı Kaynaklar:
Biyoloji, Neil A. Campell, Palme Yayınları
Introduction To Biotechnology And Genetic Engineering, A.J. Nair, Infinity Science Press

Üretim: Bireysel olarak belirlenen konularda en az iki sunum ve en az bir araştırma yazısı üretilecek..

Çevre Biyoteknolojisinin Temelleri

Amaç: Çevre mikrobiyolojisi bilgilerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ile mikrobiyolojik proseslerin kinetik ve stokiometrisinin anlaşılmasıdır.

Başlangıç: 1 Şubat 2021
Tamamlanma: 8 Mart 2021

Materyaller:
Ana Kaynaklar:
Ekoloji Ve Çevre Bilgisi, Anadolu Üniversitesi, 2016
Environmental Biotechnology: Principles and Applications, Bruce E. Rittmann ve Perry L. McCarty
Genel Mikrobiyoloji ve Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi, Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Birsen Yayınevi, 2017
Yardımcı Kaynaklar:
Çevre Mikrobiyolojisine Giriş Ders Notları, Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şakar, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2020
Environmental Engineering, Ruth E. Weiner and Robin A. Matthews, Butterworth-Heinemann, Fourth Edition, 2003

Üretim: Bireysel olarak belirlenen konularda en az üç adet sunum ve en az iki adet araştırma yazısı üretilecek.